HOM E
       STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs
FEEDBACK 
ViLTNET 
South
West
North
East
meret becker PLAZA
Cathedral RESIDENTS
<%=scrolltitel%>

24/05/2006 - 25/05/2006

the hiphop 2 bxl okno public01 i was there but not on 26/05/2006
note >>>>>>>>>>
hip hip 4 okno

www.okno.be

 

geen massa volk wel veel zichzelf en de anderen wederzijds door techniek schoonheid en gedachtsels fascinerende menschen (M/V) * Not a crowd but many many people intruiging themselves and each other by technology, beauty and thing-kings


beste werk so far away: quix pixel cathedraal algo's op weg naar rood wat een klank man!
i reaaaaly went for stefaan quix's 3 Monochromes:Red . this is just the kool mijnenkaai.


projectoren schermen camera's camera's draden projectoren camera's laptops


getagde autochtone duif * Tagged Belgian pigeon


joDIrk Paesmans bestormd door chatters vond het raar te moeten engelsen in brussel (was effie dat internet-gedoe vergeten ) * (jo)Dirk paesmans heavily questioned by noisy chatters from the internetroom (Alleged use of dutch language in brussels severely critiscised by innocent bystanders)


een opstelling *an installation


chat-assistentie*assistence


opstelling snelt toeschouwer voorbij te invalshoek lens * an installation speeding by a spectator @ lens aperture


ik en ik denk bijna niemand denk ik dan had aanvankelijk door dat er gelijklopend een chat sessie
bezig was er was nochtans geen naastkijken aan * Some huge screen told everybody there was a chat going on simultaneously and nobody noticed it at least thats what i thought until i noticed it


gezi(e)n op de terugweg naar bxl centraal de wasserette verlatend * some family leaving a laundrette on the way back to the station


 

very proffi moddi-presentatie van elke-nadine-etcetera-vancampenhout hipelke * Elke was making life easy for the participants, very professional moderation!


Cathedral rewrite of the Opening Question

vanop de trein al een Kathedraalse re-write van de okno pdf zoals uitgelegd aan de uiterst innemende websculptress Auriea Harvey (Tale of Tales) en wasdatnou Bart Vandeput ach soit ook een interessantsel. Ik mocht haar scrapbook inkijken, ze heeft wat voor haar gaan zegt dan den vlotten amerikaan.

 

Quote of the day:

"That's what you have with this new browsers"

Dirk Paesmans, JODI

 Auriea didn't like this but i loved it

Je ziet er hier niks van maar Voortdurend hoorbaar door een nest hoofdtelefoons was er
de ronduit indrukwekkende minimalistische compositie
so

 

"Three Monochromes : Red"
van
Stefaan Quix


 

 

*

zoals gebruikelijk moest ik deze eerste keer weer veels te vroeg naar huis

*

some photographs on the way home:

Topologie*

znw. vr., geen mv. Eenerzijds wellicht in het ndl. gevormd met behulp van gr. topo- (< tópoV) en -logie (gr. -logía, lat. -logia), anderzijds (in de bet. 1, c) ontleening van hd. topologie (voor het eerst gebruikt door J. B. LISTING, „Vorstudien zur Topologie” [1847])). Verg. eng. topology; fr. topologie. In alg. zin: plaatskunde (KRAMERS, Kunstwdt. [1847, en volg. dr.]: „Topologie, de plaatsleer”); voorts in enkele bijzondere toepassingen, waarvan alleen de laatste thans in gebruik is. a) (Psychol.) Zie de aanh. || Topologie, ars topica, geschiktheid, om zich de eigenschappen eener zaak, naar zekere orde der begrippen, die met dezelve gepaard gaan, in het geheugen te prenten, WEIL., Kunstwdb. [1824]. b) (Theol.) Zie de aanh. || Tegenwoordig wordt van de Topiek nog het meest door godgeleerden gebruik gemaakt, doch zij heeft daarbij een engere beteekenis gekregen; men verstaat daardoor namelijk de theorie, welke tot richtsnoer dienen moet bij de keus en behandeling van bewijsplaatsen uit den bijbel; deze Topiek wordt ook Topologie genoemd, Vivat's Encyclop. 7437 b [1908]. c) (Wisk.) Het gedeelte der meetkunde dat tot onderwerp heeft de eigenschappen van de meetkundige figuren welke behouden blijven bij vervormingen, waarbij de samenhang onverbroken blijft; analysis situs. || WINKLER PRINS, Encyclop. [1932]. Topologie (wiskunde) beteekent in het algemeen de leer der puntverzamelingen, maar meer in het bijzonder de theorie der topologische of sitale eigenschappen van meetkundige figuren .... Dat gedeelte der topologie, dat zich bezighoudt met de (uit sitaal oogpunt) verschillende wijzen, waarop oppervlakken of hyperoppervlakken in deelen kunnen worden verdeeld, noemt men de combinatorische topologie, a.w. [1938]. Buigen wij een rechten eindigen cylinder om, zoodat boven- en ondervlak heel dicht bij elkaar komen, dan blijft hij topologisch een cylinder ...; eerst wanneer werkelijk boven- en onderkant zijn samengevallen ..., krijgen wij de topologie van den ring, KOHNSTAMM, Mensch en Wereld                            116         [1947]

 


this one is only colour corrected in photoshop. something similar i came upon in corel photopaint in 1996 started me going on Anke Veld

 

 

25/05/2006

 

Some things i varnished were dry & ready to scan when i got there:

 


this kind of topological obsessions have been with me since 1989. Auriea was talking about edges and edging a lot indirectly,yesterday, that was interesting.

 

ofcurse the above is worth much more if you put it in code, this is not even half of it

(notice the line/edge/clustering/fold generated by centre-aligning the text in photoshop):

smoevarnishedcode

darn i think i'm catching a cold

 

 

à suivre - wordt vervolgd

If you have the time, please place comments on the no comments place please
      STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs