HOM E
       STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs
FEEDBACK 
ViLTNET 
South
West
North
East
meret becker PLAZA
Cathedral RESIDENTS
<%=scrolltitel%>
WEST
EAST
HOME    STARTER     PLAZA      REDUX    ARCHIEF (NL)      IAV    KRISTINE      SHOP     flash player 7 vereist - download

"Il y a des mots de passe sous les mots d'ordre "

DELEUZE & GUATTARI: MILLE PLATEAUX, p. 139

     

 


Up (all the way)
Left
Up
Out
Down
Right
Down (all the way)

 

 

HOME
       STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP      FORUM
FEEDBACK 
ViLTNET 
South
West
North
East
meret becker PLAZA
Cathedral RESIDENTS
dv
11 manieren om Heraclitus te lezen # 1
Diels-Kranz 22B47

 

47


Met het ene roze handje in de heup
& het andere hoog alsof
er in de haar omringende ruimte
een belangwekkende scheidslijn
viel waar te nemen,

in een niet aflatende poging
om het halsstarrig fluitende herdertje
van zijn berg neder te laten dalen,

draait,
op vastgestelde stonden,
in schokjes de herderin
weg & weg
van de noodzaak haar beweging
te moeten aanzien.

De herdershond,
met ere arm aan pootjes
& zichtbaar gammel op zijn sokkel
blijft als een hond
geolied glijdend
rondjes rond haar doen.

Van het vlugge oordeel
over de gewichtigste zaken,
verlos ons heer.

 

13/06/2005, 19:21 GMT+1, identiek aan versie van 2000

© dv 2005 Free Art License

Diels-Kranz 22B47

μὴ εἰκῆ περὶ τῶν μεγίστων συμϐαλλώμεθα.

NL Mansfeld Wij moeten met betrekking tot de belangrijkste dingen niet in het wilde weg verbanden leggen.
NL Verhoeven Laten wij niet zomaar een oordeel uitspreken over dingen die van het grootste belang zijn.
English Fairbanks Let us not make rash conjectures about the greatest things.
English Burnet Let us not conjecture (συμϐαλλώμεθα) at random (εἰκῆ) about (περὶ) the greatest (μεγίστων) things.
Français Ne conjecturons (συμϐαλλώμεθα) pas à tort et à travers (εἰκῆ) sur (περὶ) les grandes (μεγίστων) questions.
Deutsch Urteilen wir nicht vorschnell über die wichtigsten Dinge ab!
   

 

 

 

dv
11 manieren om Heraclitus te lezen # 2
Diels-Kranz 22B18

 

18

Ademgesel, liefdeshand,
die minnestrelend kil je reinste
kus op uitgelijnde lippen dwingt.

Tomeloos brandende halm,
die krult op het plein voor je ogen
net voor het dooft in je hoofd.

Droom, waarin je lijf dat haar ontviel,
onder lakens graait & tastend gruwt
van wat geen mens nog raken kan.

Woord, dat in de kaal herschapen nacht
op eigen kracht een schroeidraad licht
langs leegte naar je oogbal draait:

als je niet het onverwachte staande
houdt, zal je niet vinden wat je
onbereikbaar staande hield.

 

l.m. Saturday, August 27, 2005 21:42

 

Diels-Kranz 22B18

ἐὰν μὴ ἔλπηται, ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει, ἀνεξερεύνη­τον ἐὸν καὶ ἄπορον

NL Mansfeld Indien het onverwachte niet verwacht wordt zal men het niet ontdekken, omdat het (dan) niet na te speuren valt en ontoegankelijk blijft.
NL Verhoeven Als iemand niet hoopt op het onverhoopte, zal hij het niet vinden, omdat het dan onvindbaar en onbereikbaar is.
English Fairbanks If you do not hope, you will not find that which is not hoped for; since it is difficult to discover and impossible to attain.
English Burnet If (ἐὰν) you do not (μὴ ) expect (ἔλπηται) the unexpected (ἀνέλπιστον), you will not (οὐκ) find (ἐξευρήσει) it; for it is (ἐὸν) hard to be sought out (ἀνεξερεύνη­τον) and difficult (ἄπορον).
Français Sans (ἐὰν μὴ ) l’espérance (ἔλπηται), vous ne trouverez (ἐξευρήσει) pas (οὐκ) l’inespéré (ἀνέλπιστον) qui est (ἐὸν) introuvable (ἀνεξερεύνη­τον) et inaccessible (ἄπορον). (Tannery)
Deutsch Wenn er's nicht erhofft, wird er das Unverhoffte nicht finden. Denn sonst ist's unerforschlich und unzugänglich.
latina Hoc oraculum Heraclitus Ephesius explicatius et copiosus elocutus dixit : « Nisi speratis, insperatum non invenientis, quum inveniri non possit atque inaccessum sit. »

 

 

dv
11 manieren om Heraclitus te lezen # 3
Diels-Kranz 22B60, 22B32

 

60/32

Een trede lager is het beeld,
versluierd in de geur
van zachte zeep en lijf,

het glijden over het chroom
van de leuning, de opwaarts
zwevend neergelaten
slanke hand

een oogwenk hangende,
verscherpt door een plotse inval
van licht op de leuning
van het soort
dat zich niet noemen laat
of van de god de naam wil dragen,

stokt & dreigt dan
je in je val, het in je haast
ternauwernood de neus aantippen
van de treden die je liever
overslaat, te vellen,
je als een kattejong ter dood
op de blauw gevlamde steen
te laten smakken

van de inkomhal,
waar het zich balde
& wonderlijk tot de woorden
ontplooide :

de weg omhoog, omlaag,
is één & dezelfde

 

©dv 2000 -2005, niet gewijzigd - Free Art License

 

Diels-Kranz 22B60

ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή.

NL Mansfeld De weg op en neer is een en dezelfde
NL Verhoeven De weg naar boven en naar beneden is één en dezelfde
English Fairbanks Upward, downward, the way is one and the same.
English Burnet The way (ὁδὸς) up (ἄνω) and the way down (κάτω) is one (μία) and the same (ὡυτή).
Français Un (μία) même (ὡυτή) chemin (ὁδὸς) en haut (ἄνω), en bas (κάτω). (Tannery)
latina Via sursum et deorsum una.

Diels-Kranz 22B32

ἓν τὸ σοφὸν μοῦνον λέγ­εσθαι οὐκ ἐθέλει καὶ ἐθέλει Ζηνὸς ὄνομα.

NL Mansfeld Het ene wijze, dat geheel alleen staat, is niet bereid en toch ook weer wel bereid in de naam Zeus tot uitdrukking te worden gebracht.
NL Verhoeven Eén is het wijze: het wil en wil niet met de naam Zeus genoemd worden.
English Fairbanks Wisdom is one thing: [to understand the intelligence by which all things are steered through all things]; it is willing and it is unwilling to be called by the name Zeus.
English Burnet Wisdom (τὸ σοφὸν) is one (ἓν) only (μοῦνον). It is willing (ἐθέλει) and unwilling (οὐκ ἐθέλει ) to be called (λέγ­εσθαι) by the name (ὄνομα) of Zeus (Ζηνὸς).
Français

Le sage est un, seulement. Il ne veut pas et veut être appelé du nom de Zeus. (Burnet, traduit par Reymond)

Une sagesse unique veut être appelée du nom de Zeus, qui ne le veut pas. (Léon Robin)

L’un, qui seul est sage, veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus. (Tannery)

latina Scio equidem etiam Platonem astipulati Heraclito scribenti : « Quod unum sapiens est solum Jovis nomine appellari potest et non potest. »

 

dv
11 manieren om Heraclitus te lezen # 4
Diels-Kranz 22B110

 

110

Niet meer dan dat een aangeschoten
leeuwerik zich voor de helft
door de snellere kogel
weggevreten weet & uit de lucht

laat vallen : het onbedachte

neem je onafwendbaar waar
& waar ook je het geurende druipen
in de dichtgroeiende bedding

van de haperende stroom
(niet meer dan dat)

onder het plaveisel murwen wil,
steeds flinterdun & vlijmscherp
kervend in je tong blijft de kreet
zo vrij van jou als lucht van hem

die net nog tergend hoger zong.
Slik dan maar, alsof je zeggen wou :

het is voor mensen niet zo goed
dat alles wordt zoals zij wensen.
)

Stroom(

 

 

©dv 2000 - 24/12/2005 13:22 - Free Art License

 

Diels-Kranz 22B110

ἀνθρώποις γίνεσθαι ὁκόσα θέλουσιν οὐκ ἄμεινον.

NL Mansfeld Wanneer de mensen overkomt waarop zij hun zinnen hebben gezet is dat nog geen verbetering.
NL Verhoeven Voor mensen is het niet zo goed dat alles gebeurt wat zij willen.
English Fairbanks It is not good for men to have whatever they want.
Français 1 II n’est pas préférable pour les hommes de devenir ce qu’ils veulent. (Tannery)
Français 2 Il n’en vaudrait pas mieux pour les hommes qu’il arrivât ce qu’ils souhaitaient. (Léon Robin)
latina  

 

11 Manieren om Heraclitus te lezen: een afdrukbare versie van mijn versteende versie van 2000

 

HERACLITUS LINKS:

- Heraclitus @ wikipedia:

- An interesting paper on heidegger's reading of HeracLitus by Brian A.Bard

Sources (text and translations):

NL Mansfeld: 'Heraclitus, Fragmenten bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld, Amsterdam 1987
NL Verhoeven: Heraclitus, Spreuken, Vertaald, ingeleid en toegelicht door Cornelis Verhoeven, Ambo/Baarn 1993
English Fairbanks: http://history.hanover.edu/courses/excerpts/221hera.html
English Burnet & Français: http://philoctetes.free.fr/uniheraclite.htm

Deutsch (Hermann Diels): http://wikisource.org/wiki/Fragmente_%28Heraklit%29
LATINA: http://la.wikisource.org/wiki/Fragmenta

 

 

N ways to read Heraclitus will become an international participatory writing project soon, replacing the N in the title with how many people submitted a way to read one of the 126 'canonical' fragments (those from the Diels-Kranz collection) that will be made available here in as many languages i can find translations in (and whose authors are willing to part with their work under FAL)

If you know of or have a translation in a language that is not listed here, and you're willing to have it incorporated here, please mail me at dv@vilt.net.

All of this including translations sent in, (will) resort under Free Art License

 

 

 

 

HOME
       STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP      FORUM
ViLTNET 
Cathedral RESIDENTS
HSS AUBELHSS KESSEL-LOHSS ALKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you have the time, please place comments on the no comments place please
      STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs