besluiten met een licht beschamende bootstrap
   

het opent Portalen naar volstrekt onverkoopbare Nonsens

 • houden van
 • mogen
 • iem. gaarne mogen
 • iem.gaarne mogen lijden
 • iem. mogen lijden
 • iem. genegen zijn
 • het wel met iem. menen
 • voor iem. (iets) veel voelen
 • zich met iem. eigen maken
 • zich attacheren aan
 • iem. en amitié nemen
 • iem. de broederhand reiken
 • zich verbroederen
 • fraterniseren
 • in betrekking staan tot
 • op goede voet staan met
 • zich bevriend maken met
 • iem. te vriend houden
 • met iem. goede vrienden zijn
 • met iem. maat zijn, goede maatjes zijn
 • aangeleund zijn met
 • het is krul-an met die twee
 • op elkaar passen gelijk twee halve kazen
 • allen zijn mij even na
 • gek met iem. zijn
 • groot met elkaar zijn
 • zich met elkaar verdragen
 • met elkander overweg kunnen
 • met elk. zijn in één jaar
  • beminnen
  • minnen
  • liefhebben
  • lieven
  • liefde voor iem. opvatten
  • tot zijn oude (eerste) liefde terugkeren
  • iem. (iets) lief hebben (krijgen)
  • de harteklop krijgen
  • ergens aan hechten
  • hart hebben voor
 • aankleven
 • iem. aanhangen
 • veel overhebben voor
 • zin hebben in
 • genie in iem. hebben/krijgen
 • zijn boontje op iem. te week leggen
 • zijn hart hangen aan
 • aan iets gehecht zijn
 • gecharmeerd zijn op
 • het (erg) beethebben
 • een aanval wagen op iemands hart
 • geporteerd zijn voor
 • gesteld zijn op
 • iemands liefde winnen
 • iemands hart stelen
 • zijn hart ergens aan verpand hebben
 • zijn hart kwijt zijn
 • iem. een plaatsje in zijn hart geven
 • smoorlijk verliefd zijn
 • één hart en één ziel zijn
 • lieve kinderen hebben
 • iem. achternalopen
 • zeer gelieerd zijn met
 • met iem. te diep door zee gaan
  • aaneensluiten
  • binden
  • branden (blaken) van liefde
  • de liefde straalt hem de broekspijpen uit
  • dwepen met
  • dol zijn op
  • dol met iem. zijn
  • gek op iem. zijn
  • mat met (op) iem. zijn
  • vergekken op iem.
  • gepikt zijn (geprikt)
  • dodelijk zijn naar elkander
  • iem./iets liefhebben als de appel zijner ogen
  • iem. van liefde kunnen opeten
  • niet van iem. af te scheuren (af te slaan, af te krijgen)
  • iem. aanbidden
  • afgoderen met iem.
  • iem. tot zijn afgod maken
  • zijn hart staat in lichte laaie ( in brand)
  • het is (dik) aan ussen hen
  • ...

 

 

De Ceremoniemeester Roept

De hemelen zijn blind en zwart,
& in het zwarte houden zich schuil

 • de van zelfzucht enghartigen
 • de intolerante ruwen,
 • de kleinzielige brutalen
 • de wreedaardige benadelenden
 • de onderkruipige kwelgeesten
 • de sarrende baatzuchtigen
 • de bolstaanden van ferociteit
 • de molesterenden
 • de van vexatie en konkelarij gedonderjaagden
 • de impertinente dwazen
 • de cynische slangeaarden
 • de bloeddorstige provocateurs

De mijzelven,
De rouwenden
Rouwen
& onder wat op de straten ter onafhoudende dood brandt,
Brandt een kind van enkele uren
Met het kneedmondje gezwartkalkt
Op de donkerborst van het moedergraf,
Met de armen vol vuur.

Begin
Dan te zingen
Zing

Dan Gij Stoethaspels:

 • winst baat nijd & gunst baart nijd
 • ongelijke schotels maken schele ogen
 • het is de ene hond leed dat de andere in de keuken loopt
 • twee mussen aan één korenaar verdragen elkander niet
 • de wereld is een kiekenkot
 • de doorn weet zeer wel waar hij steekt in 't vel

Want de een moet je betalen en de andere geld geven. De kaalste luizen immers bijten het hardst, zoals de schurftigste schapen het hardste bleren.

Zing
Hoezeer
Gij mint

hoe gij haar de verpakkingen afwindelen zult
hoe gij haar de levenskrachten ontfutselen
& de kristallijne groeienergieën verdonkeremanen zult,
hoe zij in de hitte van uw liefde uiteindelijk zal droogsudderen
& dan als strotakjes de restjes plots
opfikken zullen terwijl gij danst dat het voorbij is

 • want als de pot gebroken is, maakt men weinig van de stukken

Rookt vrienden mijnVrienden nieuwe vrienden, rookt maar heden de oorlogspijp want oude paarden jaagt men achter de schans en in het doofstommemgesticht luidt alsvouds de Gouden Wet:

Doe varkens goed,
dan krijg je spek,
doe mensen goed,
dan krijg je drek.

 

Azuur verkankert door usura
& uw verzen loenzen puur
de pikdrillen af,

het zijn de
botsoogballekens
van uw eerdaagse kaatsen

hoe gij niet de liefde hoorde
buigen in het barstende bed
van de ware bard

die door het avondland
zoemende de muggen al
voorzong die nu

in het wit van uw voetzolen
die nergens nog ontstoft lijken te raken
of in de binnenste draaing van uw gehoorgang

waar ook het bonken jeukt
van de duivels die uw geliefde
het leven uitneuken terwijl gij

aan uw bezittingen gekluisterd
hangt te dampzweten, heter
en heter uzelf nog tracht

los te wriemelen, maar vergeefs
want het laatste fikken is u al
de hoovaardige haren

ingekropen, het sist al uw
kredietkaarten tot een smeuige plak
pekstank die u zo dadelijk nog de aars

zal worden ingbracht. U smeekt
Misschien dat het stoppen zou,
maar de herinnering leert u

dat uzelf netzomin indertijd
enzovoort
untsoweiter et

cetera

PLAATSELIJK EN OP BINNENWEGEN IS PLOTSE BOOMVORMING MOGELIJK

  1. MEEVAL
  2. VERVAL
  3. AFVAL
  4. MEERVAL
  5. TOEVAL
  6. INVAL
  7. BIJVAL
  8. OPVAL
  9. NEERVAL
  10. TONGVAL

  0.MISVAL

  1. MEEVAL
  2. VERVAL
  3. AFVAL
  4. MEERVAL
  5. TOEVAL
  6. INVAL
  7. BIJVAL
  8. OPVAL
  9. NEERVAL
  10. TONGVAL
 • FEBRUARI NAT VULT SCHUUR EN KORENVAT
 • FEBRUARI REGEN IS DE LANDEMAN ZEGEN
 • IN FEBRUARI KLAGEN DE BOEREN HET MINST
 • FEBRUARI MIST, HOOI IN DE KIST

   

De vijf stadia van Skippy, de bush ooglapcode:

 • Doorloop (los)
 • Afdruk
 • Doorloop met Afdruk
 • Imprint
 • Oplos

 

 

 

 

enkele uitschriften bij


Het grenstrillen, het afwezen in de orde

het eternele zinderen

het ergste natuurlijk, de graavste zotten zijn zij die binnen hun grenzen hun eigen stilstand staan te betrillen, de in eigen nat bevroren moordzuchtige horzels die als kristallen bokalen bij de minste aanraking in de puurste toonaarden hun lijflied loeihard uitzingen, het soort larger-than-life strontcontainers waar je de schoonheden bij bakken kan in uitkieperen zonder dat je d'r iets ziet in ophopen, zonder het minste weerschijnsel aan het ijzige randje

 

 

 

 

fashion of wounding wounded fast or festeburg festering to fessed up festus

FSLR
Hemisphere Gold under femme hand snail hand lung hand glass spinal sarcophagus parking garage band thieves its inter solvent primary mudra vehicle jettison flagellate replication plates song the blood sang mountain lyre's lethal renal annals a sty bold paper mill mulled wine framed rim job jobless jabir alchemy holos cholos weave and pitch tent trap asp hospital pittance attitude these people those people what people in factory disc undressing room ur pyramimyrmidons the gaggite esthers shook objective is to take advantage as one of the heraldic colours Beet woofs faster rooled against poliomyelitis star-worship also sometimes meadow associated with a dwelling a sacrific vertebra an abode of icing after drawing after hearing the lame whining artist braggart childrens silly dinner stories a rocking chair creaking insanely to the beltway digdug music hall flea dances a severe necrotizing enterocolitis found in Papua New Guinea caused by Clostridium welchii and associated with feasts of pork pig bel pig bell bell of piglets ringing louder the snout clouds sang feather pig father pig mother pig baby pig pig lore laughing pig pong grappling hook hookers panther patent plugs for pifflicated people a piezo-electric crystal used a mode of dressing the side hair pigeon wing woodbynd birche and such like where of they croppe the toppes and tropp the hades the heads hoose haus has circled blindly in the pitch of words sum sad sloppy slope of slippery slipperoots euglena party mandibles jasminum sambac stand-back and watch the coot cootle cootlings flow animatronic sperm fur jesternaut sucking umbilical drones you pi-jaw pikau swag of swaggering tramper steam deep in blech or pure holy cartoon of hoody girl face puppy angel looking workout locker grass sun singing whisper roots trilobite lozenge prayers you cannot petition the lord robot afterburner so as to make him a handy orkneymen had a range of words for every kind and intensity of rain a driv a rug a murr a hellyiefer a rufter hood for heaving hawk and hawl rufulous ruffy-tuffy prig nail paid for lather and curtain and leather withering luthier primalty primipotent bollandist casule or planet which is naught but a working class of catalysotype hjuk hjuk floppy lees they worked like stage ropes running pullyant catamenial catanadromous katapetasma of katanastropplings wall of swords wall of swards house of digital cards finger chemistry cataphysic cataphonic science or light through the coxcomb

i think, yes i'm sure this is
a Quarles thing

Jonathan Richman

weet je je weet wel uit de putten
de woorden te vissen
de woorden ze zwommen ze

wrijven zo de monden open de lippen de monden
zeggen de woorden korrelig eerst, gelijklopend

ook (zodat het belletje rinkelt in het irreversibele)
het hebberige uitschuiven tot het Ene van bv

gezichten bevolken het lijf bevolkt het gezicht & die
mond put zich uit in verzakingen: het wordende verklaart zo

als een leesboek zichzelf, het probleem komt eraan geezeloord
dat je er niet naast kan kijken, de barstophoping
de oppotberg het gekreukelde zwemvliezenbestand

de faciale eisenpakketten het niet-negotieerbare
falen om hoedanook het ophoesten van verderf
te stuiten :

komt nog het ijscowagentje, leunt nog & reikt
de witte reus uit de tingeling tingeling tingeling
aan?

de sekreten met hun geheimdoenerij

 

De Wortelwegen

 1. De Korte Weg

  Dag schatje hoe lopen
  hoe lopen bij jou de korrels
  hoe lopen dáár de korrels van het grauw?

  Dag liefste springt de vorige
  springt de vorige ook zo hoog
  sprong & spatte het er ook zo hoog uit bij jou?

  Vaarwel mijn engel ik land
  vaarwel mijn engel want ik nader de band
  vaarwel nu ik land op de band & in kleurige

  Strepen ik teken mij
  in slierten grijzig oranje schuur ik mij
  zo tiktjakstjok meuheuhstjakmeuh uit.
 2.  

  2. De Lange Weg

  In de grond ontstond
  mijn vurige zang. Het

  Duurt & duurt nu al
  jaren. In de grond

  vergaat langzaam
  mijn vurige zang.Afdrukbare versie (swf)

 

doe geen moeite, de vraag is geleedpotig

& wij

wij lopen lopen wij
niet oofdloos wij
stormen belegeren vergalloperen

 1. oofdloos
 2. met de splijtnekken zeemzoeterig druipend van eigenzang
 3. met de soeplepels choco-mousse schietend naar anderen
 4. met de armen kruiselings gebonden op de kwabberende vetbuik

wij hebben hebben wij
niet uitgesproken de neiging
(wilt u daar op de laatste rij
het licht effen uitknippen)

 1. te vergeten
 2. te vergeten terwijl wij lopen
 3. te vallen dus met onze mondloze lippen
  openbarstend op de betonloze straten
  waar het onbeschrijfbare leven

  als een driemaster in stilte
  getekend uit het beeld schuift
  omkaderd zo lijkt het wel
  met de meest fijzinnige krullen ooit


  vertoond in oost-indische inkt


 4. nietwaar
de sneeuwbuien strijken & zinken
in het donker buiten als vogels

de kinderen neer
& joelen met de hond opspattend
in de gelige postpaketten der straatlampzuilen
met het heerlijkste licht voor eeuwen bezegelt

dit pinkbewegingkje van de Ingezetene

moeiteloos & wij

Vandaag, liefste kleurvakjesexegeten, waren we met Neo, onze pseudo-hovawart die ooit de wereld zal redden (maar nu nog niet want hij is daarvoor nu nog veel te jong ) in de Kesselse bergen op retraite om ons te bezinnen over de vragen Heeft Bouwen Qua Bouwen Nog Zin en Wat met het Pure Bouwen in Tijden van MediaTsunami's. In de foto hieronder ziet u ons de Buddha-glimlach oefenen die ons sterken kon in de Vernieting van de vraagstelling terwijl Neo al een aardig staaltje te beste geeft van zijn later, nee wat zeg ik- nu al wereldberoemd wordende Wat-Hebt-Gij-Toch-Met-Mijn-Aarde-Aangericht blik.

 

We konden het daarbij natuurlijk niet laten om een vlug Bouwsel neer te poten, hier in streng-fractale tweelijnig non-lineair maar stamcellig-ondeelbaar pyramideaal geautomatiseerde pulpstijl. Het verheugde ons ook te kunnen vaststellen dat er reeds grote bestanden van Wilde Kessel-loosen rondliepen, al dan niet vergezeld van hun kwekers en kweeksels. We hadden u nog willen plezieren met een zicht daarop maar de mensen van de Radio (FM) wisten ons droogjes mede te delen dat wij hiermede wellicht het copyright van ettelijke auteurs zouden schenden, daar het Wild inderdaad door middel van een schrijfstok in een genetische pool is verwekt en dus strikt genomen onder de Wetgeving Inzake Schrijfselbescherming valt. Om ons daarnede in Regel te stellen zouden wij allereerst enige verzen ter toestemming tot de diverse afgebeelde Wilden moeten richten, anders zouden dezen later op ons achterstallige Kopijgelden kunnen verhalen en ons daarmede Recht in het Blogfailliet storten. Wij zijn wel Dapper, maar zoiets deed ons toch even bibberen, dus zullen wij maar van publicatie van deze beelden afzien.

In dezen, en na breed overleg met de Wie van BaasIs, zou ik willen voorstellen dat eenieder die zich op soortgelijke wijze zinledig houdt met het aanvullen van lopende Code in het HemelNet en Daar Voorbij , zich vanaf heden zou houden aan eenzelfde striktheid van Publicatierecht, te weten dat Zij of Hij die zich daarmede inlaten enkel Lopend Grut en Druppend Snot van eigen Kweek zou vertonen in door haar geprepareerde netPixels. Anders zou er misschien toch wel sprake kunnen zijn van Oneerlijke Concurrentie, want als bijvoorbeeld vanOverheidswege bezegelplakte Blogs dat wél mogen, vanuit een argumentatie zich stoelend op belangeloze schrijfstokselafwezigheid en (toch wel heel erg christelijk-belegen aandoende) altruistische schrijfstokpromotie en de eenzaam Opererende Werker schrikshalve niet, dan is de discrepantie toch wel van krasvingernagels-op-het-schoolbordse aard! Verdorie!

Gelukkig ben ik zelf niet van de slimste, want verder door-redenerend op deze ons door de Radio ingefluisterde denktrant schaadt ik eigenlijk feitelijk de belangen van menig mede-CodePriegelaar, die immers allen, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, zich wél houden aan het ongeschreven verbod op vertoning van Netjes Gepriegelde Code op dit ons Geliefde HemelNet. Immers door mij voor te doen als een collega-priegelaar (de Pretentie, nietwaar) verlaag ik op een ideëel niveau de Kapitale Waarde van de Professioneel Gepriegelde Code (onlangs nog vastgesteld door Bevoegde Instanties op om en bij de 35 euro voor een Kwakje) en zou ik wellicht kunnen vervolgd worden door de Nietsontziende Persrollen van het Gerecht voor minstens laster, eerroof en valse concurrentie, eventueel zelfs voor Belemmering van een Dienstdoend Agent der Kaitale Code in de Uitoefeing van haar Ambt! Begot!

Nee, dus, al ben ik niet het Licht in Huis, dit kan ik mijn Kinders niet aandoen, zeker niet nu zij al enige Sporen van Simsexpertise beginnen te vertonen en dus bijna klaar zijn voor een Spaarrekening,
een Autolening, een Automatisch Updatend Beroeps-en Studieadvies, kortom een Second, third en Going-toFourth Life, waar zij uiteraard onze Naam, die , wist u dat al, etymologische verwantschap
vertoont met Gates, zoals in Willie Gates - een Veek is immers MiddelDinges voor Hek en wat is een Engels Hek anders dan een Gate, enfin soit, ge ziet van hier dat wij ons gezien dien naamvortbestemdheid en andere Fataliteiten niet verder kunnen bezighouden met deze
flauwe zever rond Vergelding van Aangeverde Kwakjes Code, Kwakjes die overigens met de wezenlijke Werf niks van doen hebben. Code die in materie daadwerkelijk wordt omgezet, dat is een andere Petite Histoire, en wij vinden het op Symbolische Wijze van Soortgelijke Gewichtigheid
voorzien van ge-elegeerde en , naar we derhalve mogen aannemen ook excellente of Superieure Kwaksels op zich een fraai gebaar. Om dergelijke uitrukking evenwel te gaan willen veralgemenen en om te draaien van smakelijk voorrecht tot een met Plichten, Raadsheren en Pre-Moderne Tamtams behangen Gedoe: nou nee - zoals de Prinses met de Dikke Bibs van Armando het zo treffend kon verwoorden- mooi niet.
Laten we ajb nog een beetje met de poetevoeten in de merde blijven steken, anders zouden onze tenen misschien al te vlug naar de braadlucht van de kiekens uit hun billenkenskwekend kot beginnen krullen. Liefste bezeten schaduwontwijkertjes, het is mij een waar genoegen u hier gratis en voor niks al mijn verskens en al mijn schone poezij aan te bieden, ik hoop van ganser harte dat gij ze overal waar zoiets mogelijk is zult pasten, plakken, verspreiden als betrof het een sublieme vorm van Trojaans Paard, ik heb niet liever want telkens gij dat doet komen de Machines in de TurbineKamers van het HemelNet weer in Werking en stuwen deze alle kinders die klikrijp zijn weer in Grote Getalen naar mijn bescheiden Stulpje, deze fletse wolkjes in Geef ons Dagelijks dit Totaal Vernieuwde Hemelse letterRijk, want de Lopende Code loopt immens veel Rapper bij Google dan in uw kopken en het linkt elke uit mijn pervers hoofdje gegiste woordenwemeling onherroepelijk snel en op statistische wijze met onvervreemdbare zekerheid aan hun origine. Neem 1 kwakselproducent, een bartjen biijvoorbeeld,snij en ledig zijn kopken van Verzamelde Verzen, stop ze in de Grote GoegelArchipel en klik op seurtsj: indien ons bartjen fatsoenlijk heeft geNetKwakt, komen de lettertjes van zijn Professionele Kwaknaam honderden keren in 't vet terug het scherm opgedwarreld. Natuurlijk als onzen bart voor elk kwaksken centen vraagt, en dus op niet-doorhemzelf inganggekwakte webZijden nergens naar zijn kwaksels wordt verwezen, tja, dan zal hij voorDood blijven in de Hebberige OOgen van de Archipel. Als ons bartjen dan uiteindelijk nog 's een boeksken van zijn betere kwak wil op de materiële markt gooien, dan zou dat misschien wel 's nog altijd hetzelfde blijken als voorheen, Toen Een Vers Nog Iets Waard Was Voor DE Mensen.

Gelukkig ben ik dus niet untsoweiter. &, ergo, ier aai go:
liefste jongens*, Droog of Nat, steek uw auteursrechten voor mijn part, bah nee we hier niet gratuit gaan affronteren.
spar

 

 

 

 

het geurt want open
borrelen de geheimen
het stinkt want bloot
ligt het mysterie & sist

de volkeren vloeken want
de kans op een einde
met mooie slierten & neuken
tot 3 cijfers na de komma,

met de wulpse engeltjes
van de apokalyps
blijkt al jaren terug
onherroepelijk gemist

Ik zag vandaag een wolkje in heur haar waarin
Ik zag vandaag een wolkje in heur haar waarin

3000 werelden
opflitsten zomaar

zij het enigszins
verkouden

 

(Over de weiden evenwel verhief
zich TENGU, een demon met een
lange neus, die

in een grote verscheidenheid van
ziektebeelden verwoordde
het dichterlijk gebrek)

Vrienden vrienden
nieuwe vrienden
waarop wachten wij

OK B721EF9B

aanvalnietjes

stoelen weiden ramen flessen
plassen palen struiken wegen
takken raven huizen boxen
winkelstraten overwegen
te reklamezuilen

stokken blazen stoelen weiden
ramen vijvers beken bomen
samen tuinen hokken auto's
betogen

rode tractoren voetbalvelden
lichtbakkonijnen bloemkolenbollen
driehonderdtwintig boedhisten

zitten te zazen, het lagermateriaal
behoort tot de non-ferrometalen
de krukassen kreunen dermate, de anderen
kunnen ons evenwel niet deren
maar komt er iets nee merde er komt niets

dat is het misschien, tel maar na:

 1. de jas stinkt. het weer zit niet mee.
 2. niest & het licht valt uit
 3. van de schrik de plaat hapert
 4. koeienprikkeldraad heeft het land aan
 5. regendruppelvluchtcorridors ontstaan aldus op het raam
 6. uit torsie & buiging samengesteld
 7. herkomstdislocatie, adem stokt
 8. tandwielen, riemschijven, hefbomen
 9. naar de volgende eeuw (de volgende)
 10. vanwege het wit bij ontstentenis, pixelrijm (het behaloze blondje)

Ads door Google

bij Melopee van Paul Van Ostaijen

 

U zoekt brancards?
Plooibare brancards,
rampbrancards,
helicopterbrancards,
stoelbrancards

www.portaflex.be

MijnSpecialist
Online medisch
consult/advies
door ervaren
specialisten

www.MijnSpecialist.nl

Trauma / Spine products
CE / ISO 9001, Tuttlingen,
Germany Instruments &
Implants

www.panamed-medizintechnik.de

Brain Trauma?
Everything You Need
to Know About Brain Trauma!

www-Strokeinfo.com

Remembering Trauma
Expert guide and resources.
Here is Remembering Trauma

cil4.com/9/remembering

of waar je probeert met wat schoonschrijverij iets of iemand in te pakken om die dan thuis voor de spiegel als een mummie weer uit te wikkelen. Maar dat hoort toch bij de productontwikkeling, hoor ik de professioneel in u jammeren, dat is toch businessas usual, je moet toch niet hélemaal de naieve sul gaan spelen.Euh, nee echt naief niet, dank u ,maar u hebt gelijk: daar bestaan inderdaad trainingskampen voor. Volgt uw mentor en gij zult scoren, uw weekendpotten zullen puilen, men zal uw letters scanderen, overal te lande wachten u overvolle voetbalstadia. Of tenminste een fanclubke naar waarde van uw zeep. Veel vet, goei soep, prima zeep. Weinig vet, mager soepke, prutszeep. De wetten van de Kapitale borstels zijn hard maar rechtvaardig.

We waren evenwel begonnen met bloggen en kathedralen bouwen om heel die rattebaklang te ontvluchten, om daar voor de rest niks mee te maken te hebben, keep it kleen want van het ogenblik dat ge met k-woorden begint te klunzen is de boel verkocht, om zeep, gaan Houthalen, den bosuil in, braakballekensvoer.

Wat is er dan aan de hand, waarom loopt het hier en elders toch zo fallikant mis, waarom doet het pijn aan de oogjes die toch al aan het tranen waren van al dat gepier in het licht, waar uberhaubt niks te zien is, alleen maar méér licht & koppijn, uiteindelijk. Waarom kunnen we zo moeilijk die productvorming ontwijken en toch duidelijk zijn, net nu we zo onnozel zijn dat tegen beter weten in en bijzonder hardnekkig te willen? Het kwaad heeft zoals altijd een naam, anders zou het niet plezant zijn, het kwaad heet namelijk het essentialisme, een denktrant die blablabla

Zie je je kan geen drie woorden zeggen of je zit al mee in het betoog. Het betoog betoogt. Tot uw oog d'r uit is.

Gelukkig dat er betere schermen in aantocht zijn of het zou de eeuw van de koppijn worden.

Het is nochtans geen slecht of ontoepasselijk beeld, dat in het licht staren in de verwachting van. Het gaat er misschien wel om tegen de duidelijkheid in te werken, de wetenschappelijke verklaringen te traceren wég van hun finale klaarheid, terug naar hun virtuele oorsprong, een filosofische methode zeg maar die, euh, allez Gilles, komt nog 's helpeuh, want ik zit mij hier weer vast te rijden en 't is nog nie eens woensdag geweest:

'necessary to return to the interior of scientific states of affairs or bodies in the process of being constituted, in order to penetrate into consistency, that is to say, into the sphere of the virtual, a sphere that is only actualized in them. It would be necessary to go back up the path that science descends, and at the very end of which logic sets its camp"

Bon da was in 't Engels, de Kessel-loose Kaballa is gelukkig een Nederlandstalige leer, zij het met diverse Sporten. Het virtuele heeft hier niks te maken met 3d toestanden of saaiberspees ofzo, het virtuele is een modaliteit zoals het reële (wat er is) en het mogelijke ( wat zou kunnen zijn) een modaliteit is van euh, ja wat er is dus. Dit derde rijk heeft Deleuze in zijn ontologie (leer van wat er is, zónder Sporten) nodig om beter het procedurale karakter van de werkelijkheid te kunnen vatten. Het procedurale is in onze visie ( hélabà, dat staat schoon hé, Deleuze en ik: onze visie) immers belangrijker, voorafgaand aan het objectmatige, de extentionele finaliteiten van het zijnde in zijn observeerbare staat. Dat maakt van de visie van Deleuze ('k zal toch maar een paar stapkes terug zetten in nederige beaterigheid) een streven naar een wetenschap van het intensionele, die niet zoekt naar het vatten van het evenwicht en de identiteit maar het worden zelf op de staart wil trappen die ons die objectieve illusie geeft op finaliteiten, een illusie die voortdurend als inconsistent met het reële wordt met de vinger gewezen, mede ook omdat het een machtsmiddel is, het Beest zelve zeg maar dat ons heden (voor de zoveelste keer in onze krappe geschiedenis) aan de rand van de afgrond heeft gebracht en er dreigt over te frommelen, als we niet allemaal maken dat we bv. morgen om 19u55 vijf minuten de pries uittrekken om iedereen ten minste duidelijk te maken dat onze planeet wel degelijk koorts heeft en dat het nie, uberhaubt niet om te lachen is.

Enige tijd terug gekopieerd van waar anders dan
http://www.brakkehond.be/pvo/pvo44.html

 

 

 

 

3.2. Abductie uit het ongerijmde

De curven van de NV Kikkertje Kwaak
waren in wezen al eeuwen dezelfde: een prins
had de Kweek nooit opgeleverd. Evenwel
was er de laatste jaren een verandering

in de opeenvolgingssnelheid der cycli
opgetreden, die menig KK-kenner danig
verontruste. De nieuwe distributielijnen
waren bij vergissing in gebruik genomen

lang voordat zij terdege op Drilbehoud
& Kwaakgarantie waren getest. Zonder
in detail te willen treden: men


had dus simpelweg last van tijdsgebrek
de dam van de Vijver zat al effie zonder hek

& het gewillige spartelen der dikkopjes
was dit jaar beperkt tot éénjarige larven
die in de modder enthousiast maar
week en doorschijnend lagen te krioelen

het overvloedige besproeien van dat slijk
kon in bevroren staat de kijkers nog wel boeien
met zoals in clipkens van tienerkwijl eertijds
het glinsterende zicht op het zuivere licht

maar uiteraard kon niemand lang ontgaan
dat bij dergelijk vertoon geen Kikker ooit
de springgerechtigde leeftijd bereiken kon
laat staan een panklare kijk ontwikkelen

of de Here Behoedde ons voor het Einde
van Handel, dat er ooit een Prins
hieruit
zou kunnen opstaan.

Toen men vervolgens besloot het water
in de talloze aquariums der deelnemende
wegrestaurants ten gevolge van herhaalde
klachten stankoverlast niet langer

te verversen (de opbrenst der billetjes
liet ook al jaren te wensen over),

werd ook aan het nut van verdere kweek
zodanig getwijfeld dat die zich uitsplitste
in twijfel zum gronde & dagtwijfel. Beiden
slaagden erin een behoorlijke verkoop

te genereren, zodat aan het einde van de rit
de broers Vermaelen zich alsnog vreugdevol
om de hals konden vallen en klinken
op het onmiskenbare bloeien der business.

 

 

 

 

Watch nicest energieverkwistertjes, I can repeat nothing often enough how shit dull it eigelijk only is, and but well also because on moeilijkdoenerij has you or your poezewoefke also nothing. Yes all right, of course, completely readily kán nothing be, you tries eventually seriously to stay, the world and her victims the on your mouth honor to express that you her/them moral guilty are, from you all to luxurious position, here in the Sky net. That only all makes that you almost nothing do can without plateau* ulieden maskens ook natuurlijk, maar iemand poogt mij al geruime tijd wijs te maken dat alleen jongens kunnen kwakselen.

a

So what, zij die niet kunnen bekschuiven zullen geen vloerparels vangen, of zoiets.

Je moet dus niet willen doen alsof dat alle boekskens die in uw kot staan te blinken niet bestaan. Maar je moet daarbij dus niet willen verbloemen met schoon beeldekens waar/wanneer dat er niks te zien is, waar alleen maar de slecht verteerde brokstukken van verhakkelde thesisen rondwaren