STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs
<%=scrolltitel%>

Over VLAK 13

Dit is een uitvoering van de code voor
Vlak 13 van Het Pad van de Wenende Nacht.

Vlak 13 is een trialoog tussen

  • De Vogels
  • zanger Izeganz
  • Reva

Deze uitvoering was onze inzending voor de tentoonstelling van het *zaoem festival in Gent. op 25-26/04/2008, zie http://www.krikri.be/zaoem

Uitvoerders

Tekst: dirk vekemans
Voordracht en zang: dirk vekemans en Ilse Derden
Regie: dirk vekemans en Arnout Camerlinckx

iderden en Arnaud Camerlinckx zijn de bezielers van het kunstenaarscollectief Grapes of Art (www.grapesofart.org), een gebeuren met roots in de flapperende blouse van uw ziel.

Broncode van Vlak 13:

De Vogels

sprank kransch schraap knik baal tok fffruut
wilg pront vraat silk zoal nav tiersch
moor vuurg mal
chlaast moerdik


zula zula
zula töm

Izeganz:

hoog bij het blauwe verglijden, het diepe in
waaruit zonwit de rotsen grijst & in schittering
het water de berg afklateren doet

die wij pogen te zijn: verheven fixeringen,
een waas van stevigheid als een eertijdse vleugel
op het woelende dansen geprikt,

dat ons ogenblikkelijk de spelden breekt, zon
in paarse wonden wrijft, ons het ogen ontneemt
naar hoe wij in de woordenstroom versmelten.

Reva:

bussen rijden aan & af het grijze plein maar straks
is het donker & dan zie ik je zie ik je komen je jas
half open van haast, je lichaam

onomwonden van toekomst
in het rauwe heden openslaand
& verblijd zingt je ziel:

hoe de bussen niet rijden
hoe het plein niet vergrijst
hoe wij altijd de vlucht zijn
in het alsmaar diepere donker

van licht naar het licht
van de ander

Over Het Pad vand de Wenende Nacht

Het Pad van de Wenende Nacht

is de ‘partituur’/ ‘broncode’ aangeleverd door dirk vekemans voor de uitvoeringen van in totaal 20 ‘Vlakken’ die samen een re-write vormen van de ‘supersaga’ ZANGEZI van de Russische Modernist Velimir Chlebnikov.

Broncode voor het Pad kan je verder downloaden via http://khlebnikov.wordpress.com, een blog waar je ook meer info en een agenda enzo rond het project vindt.

De code is vrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Dirk is niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade aan uitvoerende spelers of machines.

 

Vlak 13 in Chlebnikov's Zangezi

 

De vliegten, de vliegten alelder!

 

 

About Plateau 13

This is a performance of the code for
Plateau 13 of The Path of the Weeping Night

Plateau 13 is a trialogue with

  • The Birds
  • singer Izeganz
  • Reva

This performance was our contribution to the exhibition of the *zaoem festival in Gent on April 25-26 in 2008, see http://www.krikri.be/zaoem

Uitvoerders

Tekst: dirk vekemans
Voordracht en zang: dirk vekemans en Ilse Derden
Regie: dirk vekemans en Arnout Camerlinckx

iderden en Arnaud Camerlinckx zijn de bezielers van het kunstenaarscollectief Grapes of Art (www.grapesofart.org), een gebeuren met roots in de flapperende blouse van uw ziel.

Source Code of Plateau 13:

English translation of the text
by Helen White

The Birds                  

sprank kransch schraap knik baal tok fffruut
wilg pront vraat silk zoal nav tiersch
moor vuurg mal
chlaast moerdik

zula zula
zula töm

izeganz:                  

 gliding high by the blue, into deep
whence sunwhite greys the rocks & in a dazzle
the water brings the mountain that we try to be

 clattering down: elevated fixations,
a mist of solidity like a bygone wing 
pinned to the whirling dance 

which shatters our pins in an instant, rubs
sun into purple wounds, snatches our eyes
to the way we melt in the torrent of words.

 

reva:                           

buses come & go on the grey square but soon
it will be dark & then I can see I can see you coming your jacket
half undone you’re in a hurry, your body  

unencumbered with future
bursting open in the raw present
& joyful sings your soul:

 that the buses aren’t coming and going
that the square is not turning grey
that we are always flight

into an ever-deeper darkness
from light to the light
of the other

 

(Thanx millions for the translation Helen!)
About THE PATH OF THE WEEPING NIGHT


The Path of the Weeping Night is the ‘score’/ ‘source code’ written by dirk vekemans for the performance of his re-write of Velemir Khlebnikov's Zangezi totalling 20 such planes or plateau's one for each part of the Russiian original. Not unlike dv's New Cathedral of Erotic Misery is an update of Schwitters original Kathedrale des erotischen Elends, the Path is faithfull to the original only in spirit.

The code is to be used freely for non-commercial purposes. In fact everyone involved in this International Celebration of Russia's foremost Poet would very much like to see some more 'performances' of existing code along the Path. Authors and performers are advised to go about this in a very free way, in fact throwing away the existing code might in some cases be a better way than trying to make something of it. There's rumours of a Khlebnikov Carnaval to be held in August 2008 in Kessel-Lo, near Louvain in Belgium, so it might be a good idea to start thinking about your contribution now.

In any case Dirk refuses responsibility for any damage to performing players or machines.

 

Plateau 13 in Chlebnikov's Zangezi

 

De vliegten, de vliegten alelder!

 

 

dit is wel een mooi lief klein kadertje
 

tip: in augustus 2008 is er in het Leuvense een groots
Klebnikov Karnaval waar ongetwijfeld ook uitvoeringen
van Vlakken van het Pad waar te nemen  zullen zijn.

Misschien.

 

statistics - comments - references on/to this file

Uw IP-nummer / your IP number= <%=ipnr%> (this number is only shown to you, but be advised that your ip-number is always stored somewhere whenever you request a file on any server)

Totaal aantal bestandsopvragingen sinds 7 mei 2008 11u46: <%=pagehits%> [zie toelichting]

Laatste bestandsopvragingen (<512, not counting dv's access from 'is 'oem)
Pag Dat User
{pag} {dat} {user}
bestand van de laatste bestandsopvragingen: http://www.vilt.net/nkdee/data/pageviews_grapes.xml

 

 

 

 

 

Download gallery version (zip-file 50mb)
Please send us a foto+ some info on where when & how
if you're showing the video

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.