HOM E
       STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs
FEEDBACK 
ViLTNET 
South
West
North
East
meret becker PLAZA
Cathedral RESIDENTS

Julia with Charles and Henri 1850's

 

Julia Margaret Cameron, née Julia Pattle
(1815-1879)

cameron-lightstudy1866

Cameron frequently used poms as inspiration e
new inspiration öder how to blow into matter
so that it flattens, e be photography,

Evenly on Emilie. Sir John, dear John
whose praise be quoted
in euro as in our dolls: Repeat

a face

while the face
throw it in the glacier it sees
what it sees namely
it sees

some ripples being thrown
in a face-glacier near-equilibrum.

my horses turning four.

Sir John, dear John, oh Herschie my doll:
it is a being being on its being for a being or so an
exorcist 3d primitive exo new exorcist 3d primitive
e.g.

  • woe be me me new me
    do not add you to us !
    this planet pee new planet is final
  • Lee the aquaduct by earl le duck
  • birdy bey pigeon
  • blue bay babs
  • hagahaga haga (i.e. shorthand for Power D. Tape Contraptions in the shape of a Cathedral Duck)

like holding down a hard-on to increase the hard-on
(fear of the lesser hard-on a part of the hard-on not
mind you of the masturbating instance): non-existent

even more so while circuit.bend.gender equals female. The catch
to non-existence is namely mark my word o anthony
on this the first day of creation (make no
darn) mistaking existence, a needy print-out for this girl, dust
on the screen before you turn it on et ceterae as you were told
ubiquously . Turn it
On! Attention to the qualities of early evening light, attention
All Qualities: The words
MY MOUNTAIN NYMPH SWEET LIBERTY

will rattle in her bones eternally.
(Oh yes, eternally, the inside of ether, i.e. esther, come
and trip as you Go Turn it

On Off

(unprobe the indent unprobe the indent)

If e be snorting eaven e bist nicht

curly toi sie dis

Integer a

     Te deum

Char             pen                      

 

   Tier layer

 

 

Damn                     

                

 

            d.


 

Mountain Nymph Sweet Liberty, 1866

 

 

 

 

A Face on repeat in a face on according to

Printboard the Circuit a known penguin was
Hidden in amplitudes far larger STX read
a curl fo inst nc KNOWING that isn’t
there in the curly entrails blck drips shone

rd ploo LSTN EUNUX LUVVRS ttt this
TH si split-eyed lady of the Lowlands
Nothing my isis NOTHING BUT ITS
SSSssshelve ACQUIRING the curly

face the face the face the face
whither to pixels to waves to us
(enhale me to know me a tiny kn

ob will open the delicate door to
helga the helga-shaft o fantastik
whether withering would Ncrease

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dropping in sync with her time she stuck

eyes in the sockets needles in great expectations
und she twisted the 5 to 100 mhz polyhedral amplif
right into the major icosidodecahedral sexions
of life as we know it asking do we do we now do we

progress or what. Libertad ha no libertad the bug banged
its fourteen severed heads of the annunciation splut
against the ever whitewashed walls the tender dome
of silence, a pair of legs that is wherein i.e. betwix

her frail newFound Body beMyBody trembled as a
lou. Johanna Instead burned the reels into the slick of 2
dimensions so the Apemen could descend. Hairy

monsters see above indeed but Nothing is knowing nothing
like nothing itself acquiring whatever is required to amount
to dropping in a face on repeat in the heat sink succesfully

 

 

 

Call it a wirething a con-science con-sisting of non-localisable inclusions the glass broke the monkey got choked we happen to avoir une double antécédance><antécédence its a cadenza if you don't make one of your own Schwitters will think you're a moron

De Hemel is een strakke Band

Als de regen valt, valt de regen niet
van hoog de hemel spant veelal
de lucht in strakke gordels zus
met ademresten zo. Summum, top

genoteerd. Het staal roest. Heerst

algehele stroompanne. De mot Er
in de pels, het slijm rolt over
het vastgepaste velletje V1

met daarop in gouden
letters het protocol P1.

De Herinnering het Kon.

Miss Louisa Summerhouse
Donkins ('een Koetsenmens')
nadert tot op hijgafstand op

dit al te stille uur. Er is Er
in Julia's voor eeuwig
opgewerkte kippenren,
een societeit met een V-hals
vol dichters profeten
schilders & wondermooie maagden
geurend naar solfer,
sappho en zuur.

Daar is Daar. Als de regen
valt, valt de regen, niet?

Het glas dat in je kasten kan
staat vol met krassen dat de
Waarheid zal. Als de regen

valt, valt

de regen niet

 

 

Heaven is a tight Band

whenever the rain falls it doesn't fall
from high heaven is heaven is mostly air uptight in strips this & that some mind you
breath remains. It. Sum. Mit

notiert es. Haben Sie. Steel rusting. A Schallplaten-existence.
Edison Rules are transformed in 'lation', a concatenation

of power failures. Moths into There
its fur into slime rolling over to our
side i.e. V1
a pagelet pasted
particularly tight
upon Her Apron

spelling the P1 protocol in Gold.

Memory says it Could.
Don't you Dare
Look at Me.

Miss Louisa Summerhouse Donkins
('a Carriage person') is closing in on Time
itself, some whitespace still needing
cleansing, then her foul breath

shall forever ruin the chicken coop,
a society not unlike You, filled with
Poets Prophets Painters and Lovely
Maidens smelling of sulfur sappho

& liquid acids. There's There too. When-

everthe rain falls, it does fall, doesn't
it? Put the glass with the wetwares
in the cupboard. Those are Truths

that were her eyes, Fuller.

Sappho c. 1866

A LOCAL LISA ABLE

T(e) R ouver place ouvert read there

Dans le domaine Des existences Au coNtraire nous ne
pouvons pas nous arreter, parce que les séries sont
prolongeables et doivent être prolongées, parce que l'inclusion
n'est pas localisable

Zo dus snijdt men zich het vlees in ( gij talmende doetjes)

Gebruikers maken periodiek geluid.
Dichters dichten dan, of slaan op
hun snuit. Verkeersongevallen doen ook mee
& dra ook vallende, ach, zich voegende bij de

Hoestende Nachtegalen vallen het lied
in de landeisende eislanders nog. Het stormt
Donderdagen & uit de boten
botst verwoed geluid. Swana,

weten wij wij weten niet wat
ze wil & zij niet evenmin & zelfs de tijd
wil haar niet het woord af laat staan
onze muze sterrrenogerig zou

resp. zal barsten de spuigaten uit.
Uitputtend ons slingert alles
het middelpunt om. De crypte

niet is de verstopping. Kraakbeen
der zinsvermorzelingen eerder. De Held
van Herosalem daarin tegen wil

te dank & doornbloeden staat. Een
bodempje secreet nog? Smaken
doen het unieke niet verstillen.
Elk verschil oorverdooft. Hoe?

 

 

Rossignols Enrhumés

Het lijf zijgt. Muurplak. Pollencongregaten
in de netvliezen. De knokige uitstrekking 1
wijst in weerwil van het achterdehandse

2 t.e.m 10, dat niet wijst. De haartjes
klitten in de vleermuispelsjes. Zwart

blikt een sluikse eiking
van de rotswand af, botst op,
& stuitert van de rotswand
wederom. Slijk

waarin de zingende lijfjes
zingen, zijgen. (Bewaren

in amber).

hoever dit ook reikt

 

dan zou het zou het niet dan
zou het u niet ongelegen zijn niet
in de hand als in de mond een

gepofte kastanje een onverhoopte
vleeskransvertakking het kletsen
van een enkele waterstraal in zomersdikke

lagen stof & het zou dus
uw hand genegen zijn
terwijl

de strepen verstrengelen tot beken

terwijl je het bij ons bewerkstelligt wij
het valt ons erg plomb maar we
zullen het verhangen terwijl het hier

de dag uitloopt & te zingen
terwijl het snikkend de spreeuwen voor zich uit
hangt/ jaagt om de vergeten kerselaar in 1 ruk
van alle vrucht te stropen terwijl het

oxiderend aangeslagen vaalgroen afbladdert, beverig knikt
& instuikt terwijl dit zo is

als het is

zoals dat zoals alles hetzelfde ding is
dat in uw vinger krampt terwijl
u het

wrijven puur op snelheid
laat komen, terwijl

dit alles hoever het ook reikt
u belet om van uw sterven nu al
op gepaste wijze te genieten of

temidden van hen waaraan u ontvalt
de hoogst schrikbarende nagalm

in te zetten, nee,
zou ik dan niet, nee

ik, nee

nee

niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paint me a river