HOM E
       STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs
FEEDBACK 
ViLTNET 
South
West
North
East
meret becker PLAZA
Cathedral RESIDENTS

_______ van AFWEZIGHEID. Inleiding tot de Kessel-lose Kabbala

All that is solid melts into files / Al het vaste smelt tot bestanden

Het Geattesteerde Oud Wijf Madonna mág
Madonna, duidelijk geattesteerd als oud wijf mág, truttemie Spears niet. Het is natuurlijk wel vrij typerend voor de geattesteerde dat het haar bestaat om tussen de immensiteit van het haar ter beschikking staande, de rommel van Berg te verkiezen boven de traditie zelve, of tenminste een Falende versie daarvan, zoals de KK, waarin u hier wordt ingeleid.

 

"Those who have read us this far will perhaps find many reasons for reproaching us: for believing too much in the pure potentialities of art and even of science; for denying or minimizing the role of classes and class struggle; for militating in favor of an irrationalism of desire; of identifying the revolutionary with the schizo; for falling into familiar, all too familiar traps. This would be a bad reading, and we don´t know which is better, a bad reading or no reading at all."

 

"Het aanrecht is niet in de realiteit, het aanrecht is de realiteit, net zoals het gat in uw linkerkous. "
De Kathedraal-Moeder toen ze nog Jong was (in Disneyland Parijs aan het tateren als een oud wijf met haar vriendinneke Annemie, de die die later zwanger werd van een Nepalees en zelfs een tijdje Daar ging wonen)

 

"Earth Girls Are Easy "

the misclassification of bushfires.  tirades, compoundable atoms shrunk in emesis.  not shrunk.  blistering.  coppe's burning treatises.  vivarium.

aptness consider.  returns and rids, unsidled pairings, nights.  xenografts.  is it pantheism?  or religio-what?  the crowd that blisters and coheres at the heart-rending, the otherness (community) of a superlative (violation) - no.  the lack - the not-crowd.  no, no longer group-horrors, incest-saviours for the terror binding of a mass, but misses, fuck-ups, multiple deviations.  do we have a continual societal-leaking?  renewing capitalistic shit-unit, the general refuse as sustenance.  bataille on the sand-etchings of egyptians, deleuze on the grotesque shang wood sculptures.  archioleptectomy.  slicing the eyeball;  offending?

coppe's gonophores and circumflexes are primal screams, interregnum symbalia.  his eyes gouge group flesh.  no religion.  no scriptural prioritizing - curbed welts, scored, cankered (holed in night), the compoundable box-kitten burned more or less.  fiery;  flying;

scatter remnant semiactive keratin crepuscule.

Words by Kris Rzepka, not looking to be kissed


 

 

Uiteraard doe ik weer alles en iedereen onrecht aan, hoe kan het anders.
In die zin is elk woord een schandaal.

Ja,toch wel, zelfs als momentopname van een proces.

Daar begint het bv. al, wat men verwacht, de ... die men verwacht..

Totaal onverantwoord, je ziet dat je met zo'n research functie binnen je geschrijf meteen ook de vermoorde onschuld van de wetenschap in je schoot geworpen krijgt.

...wat er bij die kabbaleske dingen verder opvalt aan gelijkenissen is dat er tekstueel een innerlijke toon verondersteld wordt zonder dewelke het hele ding instuikt als nonsens wat het bij 'mindere' auteurs dan ook regelmatig doet. Verder, zo merk ik, is de neiging om er kwisvraagjes/cryptogrammen/spielereien van te maken bijna niet te onderdrukken, de dingen problematiseren zichzelf voor je er erg in hebt...

Huh? Een Kabbala? ja, ok, sorry, even ter verduidelijking, ik zou het wegens vanzelfsprekendheid voor mij gewoon vergeten, maar dat new age gedoe zal mij worst wezen. Het gaat in dezen hoegenaamd niet om het opvullen van het u op hoogst kapitalistische wijze aangepraatte en driemaal daags verkochte spirituele gebrek.

Net als dat new age gedoe mij worst is, zo zal uw persoonlijke zieleheil mij worst wezen. Net zo min of zelfs nog minder heb ik enige neiging om u leiddraden naar een meer voldoening schenkend leven aan te rijken. Het interesseert mij, liefste klikspaantjes, uberhaubt geen zier wat u met uw leventje aanvangt, ik doe hier louter onderzoek naar Kathedraalse algorhitmen, energieke denkwijzen, NKdeE-Bouwkundig verantwoorde kronkels van de historisch, nee eerder evolutionair-genealogisch op te vatten menselijke geest.

Kabbalistisch model van het creatieve proces (Illustratie uit Het Rijk der Vrouw 1956)1 der verre einddoelen van dit Bouwsel is, zoals de Ingewijde erin genoegzaam Weet, de vraag naar het hoe van een poëtisch algorhaâA-itme, naar het of van de mogelijkheid tot programmeerbaarheid daarvan. We kunnen het geheel van de mystieke traditie en meer in het bijzonder die van de (joodse, in mindere mate ook de neo-platoonse, hermetische) Kabbala hierbij gewoon niet links laten liggen. Mocht in de loop van deze onderzoekingen enig Goddelijk Wezen plots door het stro dak van de Kathedraal vallen, het zij zo, dan hebben we misschien wat herstelwerk voor de boeg. In het fictieve domein waarin deze werken zich afspelen wordt er niet nauw gekeken op een verschijning meer of minder.

 

Waarom een (Kessel-lose) Kabbala? wel het is een prima Bouwkunde bv.:

- de idee van de op zichzelf inhakende code wordt er ahw van in den Beginne ingehamerd
- cfr ikzegmaarwat het recursief-generatief-autopoetische proces Maturana, Varela en consoorten ("structurele koppelingen zijn altijd wederzijds", dat soort dingen kan al tellen...)
- zie bv het essay Words made Flesh van Florian Kramer voor meer details en een klassieke theoretisch onderbouw
- als u het engels machtig bent, en al enigszins geoefend bent in het afknagen/screenen van statische modellen op zoek naar hun originaire procedures, probeer dit 's: http://www.melalexenberg.com/docs/kabbalah.doc
- de algoritmische rijkdom: de methoden van Gematria, Notarikon en Temoera die voor de rationalistische geesten van de 19de eeuw en de naweeen daarvan in de 20ste enkel als nonsensikaal konden aandienen en die ook voor het structuralisme of haar tegenpool het postmoderne denken onaanvaardbaar waren worden door de huidige programmeer paradigma's in een heel ander daglicht gesteld
- veel van de uitwerkingen binnen de joodse traditie zijn van een oogverblindende schoonheid, dus als je jezelf afvraagt hoever je daarin kan gaan, kan je onmogelijk daaraan voorbijgaan, zelfs niet als het hele gebied verpest wordt door overmediatisering, wel misschien zelfs juist daarom, Wat doet die Madonna kiek uberhaubt hier?

Waarom een Kessel-lose (Kabbala)? bwaw, ik zit hier nu toch...

Of hoe de verwachtingen gespannen werden.

Een typisch ding aan kabbala's (m/v) is het ontbreken van elke eerste pagina van de boeken in de Babylonische Talmoed. Hoever je kennis ook reikt, je raakt niet eens toe aan het schrijven van het eerste blad. M.a.w.: je raakt er niet wijs uit.

Innerlijke tegenspraak is bevorderlijk voor de verspreiding van de kabbala, Jacques Lacan, aka Onze Jakke, Den Drieste Fransoos had dat ook al goed door.

Het mengelen en oneigenlijk gebruik van verschillende coderingsprocessen leidt op typerende wijze tot explosieve resultaten, die weliswaar binnen geen enkel kader nog ergens op slaan, maar die wél inspirerend werken. Zo draaide Onze Jakke erg nare kleine sexbommekes van freudiaanse code gemengeld met Ongerijmdheden uit het Mathematische of Logische Terrein. Strikt genomen ging Onze Jakke daarbij steevast met zijn smoelwerk het gladde ijs op, maar als je dat scheef bekijkt, vanuit het standpunt van de op-zijn-smoelwerk-gaande Meester-Aspirant Doorgronder der Dingen, kan je in die buitelingen het tevoorschijnkomen van het Rëele ontwaren.

Een andere auto-typering: ik ben seffens 44, ik mág de Kaballa bestuderen. Kwispels onder de 40 dienen zich volgens de meer gedegen traditie te onthouden (tenzij het zelf profeten zijn).
Madonna, duidelijk geattesteerd als oud wijf mág, truttemie Spears niet. Ik ben het daar zo dadelijk blijkbaar onmiddelijk en uit eigen ervaring mee eens: voor je 40 bent, heb je aan die dingen hoegenaamd niks, je loopt toch maar wat te blaaskaken & zoals onze vriend de Vrouw het tot het verdachte toe blijft herhalen, je lul achterna. M.a.w: je raakt er niet in.

Of hoe anders dan dat het kletterende gekader van die Skynet blog weer danig op mijn heupen begint te werken. Nu zit ik hier alweer als recht uit het hart te typen. Vrienden lichtkastkijkers, kameraden schermgespuis, ik herhaal: mijn hart is afwezig, mijn hart zit in de Highlands Robert Burns te aanroepen, het gulpt aanhoudend bloederige letters op de Schotse grasmat. Zij die wensen er vat op te krijgen zullen bot vangen, van kale reizen retourneren, of, ik zal niet aarzelen, op zachtjes verstikkende wijze gerepatrieerd dienen te worden. Ik schrijf ook niet over mensen, als er her en der oden aan Anna's of Anke's staan zijn die gericht aan de functie Anna, het proces Anke of het standbeeld M, de Geliefde K. untsoweiter. LAAT U NIET VANGEN DAARAAN aub. In mijn beste duits: Es gibt keine dv, of het moet dat videoformaat zijn


+++ O ja, voor je met de bedpan begint te gooien: het 'nihilisme' dat je in de tekst (hieronder, hierboven, de wolken zij drijven van links naar rechts), denkt te bespeuren is au fond de irritatie verwekt door het feit dat ik tweemaal deze dag het woord 'bosschage' diende te lezen in wat voor uitstekend proza moet doorgaan. Proza met 'bosschage' erin vertrouw ik niet, dat ruikt net als scribenten die beweren nooit voetbal te kijken naar Keerbergen-blues, bezwangerd met een misselijkmakende weemoed die enkel toe te schrijven kan zijn aan het uitblijven van subsidie.

Natuurlijk 'bestaat' mijn ego, knip het licht aan en het vlucht in duizend-en-1 richtingen weg, mijn ego is hét virus, het vreet als een kakkerlakkkenplaag aan deze code, ik weet dat, u weet dat, maar het is niet netjes om het daarover te hebben. Dat soort dingen zijn erg misselijkmakend en uitdrukkelijk weerhouden voor de gevorderde Bouwer.

Bovendien probeer ik nu al effen (nog steeds) op diep-spirituele wijze te stoppen met roken, maar dat zijn uw zaken niet. Overigens die verdomde nicotine pleisters zijn:

a. van onvoldoende dosering
b. te duur om niet bijzonder hypokriet te zijn, ik vertik het daarom ook om aan a. te verhelpen door er 2 te plakken
c. die dingen vallen me bij dit weer door de transpiratie pardoes van het lijf, ik moet ze extra intapen met Hansaplast™ wat uiteraard serieus lelijke plekken maakt en overigens
d. ik vind de imitatie-huidskleur of falende transparantie van die dingen ronduit belachelijk, maak die ajb toch knalgeel of knalrood of zet er een gedichtje op ofzo zodat je ze met enige trots kan dragen, of getuigt het misschien nu ook al van karakteriële zwakte dat je hulpmiddelen bezigt om van een gecultiveerde verslaving af te raken? Heb ik ook dat weer verkeerd begrepen.

 

Soit. Ziehier de Ge-illumineerde Schets, de tekst ervan
kwam tot ons via een emanatie van het AV-proces:

 

 

Nationale feestdag in het Kabbalees

 

Commentaren op de Ge-Illumineerde Schets

door dv, Centraal Auteursproces van de Nieuwe Kathedraal der erotische Ellende

 

Woord Vooraf

Omtrent de verhouding van de Kessel-lose Kabbala t.o.v. de traditionele, joodse Kabbala.

- In tegenstelling tot de joodse Kaballa kent de Kessel-lose Kabbala minder restricties wat betreft het gebruik van afbeeldingen, ten minste zolang dat gebruik zich beperkt tot het opnemen van afbeeldingsbestanden in andere online oproepbare bestanden. De afbeelding wordt daar immers tot tekst herleid en bewust gepresenteerd als zijnde tekst, een anders gecodeerde voortzetting van dezelfde Code. Een andere regel zegt dat het Meester-Bouwers toegestaan is afbeeldingen aan te maken met behulp van Marie's Water Colours. De aangemaakte afbeelding dient dan wel binnen een Redelijke Tijdspanne vernist te worden (met scheepsvernis). De Meester-Bouwer valt enkel terug op dit Kathedraals Procedé Als Het Niet Anders Kan, bv als zij zich geconfronteerd ziet met de opdracht duidelijk te maken welke werking de Kathedraal-Moeder in de Douche heeft, Wijl Zij net de Zeep liet Vallen.

- Net als de joodse Kabbala is de Kessel-lose Kabbala in grote mate onvertaalbaar. Het systeem wordt de Nederlandse taal ingeschreven, zoals de Zohar bv. het Hebreeuws is ingeschreven. Gezien de eerder marginale status van het Nederlands als globale taal is de Kessel-lose Kaballa zich dus al bij aanvang bewust van de haar eigen hermetiek, het is sowieso een marginale wildgroei, een vrijwel belangloze tumor op de taal. Klein genoeg om werkzaam te zijn. Het zal volstaan hier effen de noodzaak van het Kolderieke, het Groteske en het Infantiele in herinnering te brengen.

- In de Kessel-lose Kabbala worden uitingen als "Dit volstaat voor degene die verlicht is" of "De verlichte zal dit begrijpen" geweerd en systematisch vervangen door "Daartoe is het hier de tijd of de plaats niet", "Een andere keer misschien" of droogweg "Laatst aangepast op XX-XX-XXXX".
De verlichte zal dit begrijpen.

- de joodse of de hermetische Kabbala beschouwt de leer als een beschrijving van de ware, achterliggende werkelijkheid, voor de Kessel-lose Kabbala blijft de werkelijkheid fundamenteel onkenbaar, de leer is (slechts- niet minder dan) een behang dat mits kundig knip-, vouw- en plakwerk de contouren van de Kathedraal in de werkelijkheid kan doen ontwaren. Als dusdanig is de Kessel-lose Kabbala een essentiëel onderdeel van de Kathedraal-epistemologie, de kennisleer die op haar beurt de grondslag vormt voor de Algemene Bouwkunde. De KK is dus louter Kathedraal-gericht, de religieus geaarde schermklevertjes onder u verwijzen wij gaarne en met het nodige respect door naar de Ware Leer.

Commentaren

 • r.1 haar: tekenend voor Haar bescheidenheid neemt de Schets-auteur hier het Minste van het menselijk Lichaam als uitgangspunt. Tegelijkertijd ontsnappen de haren/de haargroei op autonome wijze de binding (vinculum) Lichaam-Ziel daar zij onafhankelijk van het Leven nog enige tijd kunnen nagroeien. Deze nadruk op de machinale werking van het menselijk lichaam is typisch Kessel-loos.

 • r.1-5 een haar/is geen/haar dat/een haar/is: de Afwezigheid beduidt de onoverstijgbaarheid van de Code.Het geschreven haar is niet het afgebeelde haar dat overigens (zie verderop),zo het een 'echt' haar zou zijn (het waren echter krabbels, Blauwe Balpen Geplagieerde Kunst (zie hogerop)) nauwelijks als haar wordt ervaren, laat staan begrepen. Het 'haar' is niet, het kan enkel worden. Als het haar wordt, wordt het tevens Bos.

 • r.8 geur der oneindigheid: cfr Daniel C. Matt, Inleiding tot de Kabbala, Servire,Utrecht 1997, ISBN 90-6325-512-8, blz 65, vertaling van Zohar 3:26b:

  "Zoals het hoogste punt en de wereld die komt opstijgen,/ kennen ze [de enigen die weten, nvdr] enkel de geur,/ zoals iemand die een lieflijke geur inademt lieflijk wordt. "

 • r.13 kretsende kroon : Kroon, Wil, Ajin (Niets-zijn) Hebreeuws Kèter, de hoogste emanatie van de 10 Sefirot

 • r.24 op poëtische wijze: dwz. eenvoud's verlichte waters (majim)

 • r.26 bereshit: Genesis, eerste boek van de Pentateuch, de andere boeken zijn shemot (Exodus), vayikra (Leviticus), bemidbar (Numeri) en devarim (Deuteronomium)

 • r.30 e.v. Hoedanook... : Een impliciete verwijzing naar het Corpore Chiastico Tournante

 • r.39 Hopla (was: tik-tak): Hopla en Tik-Tak zijn/waren kleuterprogramma's op de VRT. De auteur wil hiermee beduiden dat het wonder van het woord zich in elk individu voltrekt. Een genestelde versie van de ontogeny recapitulates phylogeny idee. Later zullen we zien dat deze idee, die immers grotendeels een simplificatie bleek, toch bruikbaar blijft als genestte theorie in een ruimer ontologisch verband. Immanente zijnsgelijkenissen (wordingen) blijken dan gegenereerd door rhytmische gelijkaardigheden binnen 1 als continuum gedachte recursie en/of afvalproductie.

 • r.47 haartooi : Los van de voorafgaande negativiteit blijft het haar een haartooi, een versiering voor Haar (Sjechina?, AV?, Bina? de Kathedraal-Moeder?), een haarSpel (tooi als toy gelezen, het Engels is in Kessel-lo nooit ver weg)

Verdere lectuur:

 

 

 

4xJean Delville

 

 

 

 

Mystieke Lering, te lezen bij aanhoudende hitte

De in de Zee Verzonken Traan, zo vaak als ik maar wil.

God’s Loon, Zijn  Kaskrediet, Zijn Flexibiliteit.
De Fietspaden van de Heer.
De Heer met Wapperende Borsten.
De Heer met Internet Security Extension Package release 2.1

Ziet u, het woord is des duivels, het woord is de rivier  & de rivier droogt uit, de rivier verdort, in de uitgedroogde bedding van de rivier lezen wij nu het Ooit Omstroomde Woord (het OOW omvatte de volheid van het Geheel). O eens! Neem uw tekstenboek op pagina 667.

“Zo plots overvalt ons de herinnering dat  er de mannen een straaltje voorvocht ontsnapt, zo onverwacht dat de tepels der vrouwen zich rechten, de honden de zon zelve aanblaffen en de kinderen met nog mindere aanleiding dan gewoonlijk ongevraagd in tranen uitbarsten. Blaast de bazuin (iets met ringtones? nvdr) bij nieuwe maan, daar het  dan blazuinblaastijd is. Zendt de nodige waarschuwingen uit: de boze slang met extensie “.jvhw” is de sterkste en kan de wereld veel kwaad bezorgen. Sluit  tijdig de schermen af. Eet niet teveel choco. Vrienden, laat ons o laat ons.”

Laat ons de woorden woorden zijn en in de woorden binnenkijken. Wat zien wij? Wij zien niet de letters, wij ontwaren niet de vormen van letters. Wij zien het niets in beweging. Het niets, daar niezen wij van. Het niets, dat vrezen wij.  Met dit niets kan onze ademhaling het niet vinden, het kittelt ons tot de irritatie een vluchtweg zoekt uit onze vege lijven, tot de ergernis zich in onze slijmen nestelt en onze slijmen zich met immense  propulsje uit de gaten van onze lijven storten. Ach, vrienden ach, zo het aldus de muren en het plafond opklettert, waar is ons de redding gewezen? Neem uw tekstenboek op pagina 667.

“In bijzonderheid bij aanhoudend  hoge temperaturen voelen wij hoe de lucht op stroperige wijze ons elke vastomlijnde begrenzing ontzegt. De lucht klotst onze wangen, onze schouders, onze borsten en onze teelballen aan. Onze lijven houden niet op zich in de lucht vérder te zetten, het is om koppijn van te krijgen. Vrienden, laat het, laat.”

Laat ons de verkoelingen van de zuivere contemplatie opzoeken.

Laat ons ernaar streven in onze vlottende schrifturen het niets-zijn te benaderen. Onbezoldigd zien wij ons in grotere getale op de netvliezen gespiegeld dan het winstgevende zijn van de wereld, een zijn dat zich tot het echte zijn verhoudt zoals een ikea meubel tot een meubel van authentieke schrijnwerkersmakelij. Zo eenvoudig is het, maar aangezien het zo eenvoudig is, en elk eenvoudig ding ingewikkeld is in zijn eenvoud, zullen we het benoemen en we noemen het de Zich Voortslingerende Brede Breuk.

De Zich Voortslingerende Brede Breuk trekt een grillige Lijn in de ons toegezegde ruimte. Uit de Lijn stulpt het withete magma van onze Daden zoals die zich voordoen.
Zijn wij Niets? Ja wij zijn Niets.
Wij zijn het witte Magma van onze Daden zoals die zich Voordoen.

In de Brede Breuk verschijnt tevens het Wezen in al zijn stralenpracht. Het Wezen is ons benevolent, wij mogen in het Wezen onze vierkantjes trekken. Het Wezen is ons goedgezind, het is anderen ten ene male ontzegd in het Wezen hun blaasbelletjes te blazen. Neem uw tekstboek op pagina 667.

"Het Wezen staat ons bij aanhoudend hoge temperaturen ook toe achter haar Schermen in de Schaduwrijke Steeg het klotsende kabbelen van de Tourcommentatoren te aanhoren via Openstaande Ramen, waaruit het naar Spic ’n Span geurt. Daartoe dienen wij echter eerst gedurende enige tijd ons de oren te sluiten voor Haar oorverdovend gekrijs dat klinkt ‘alsof het van  eenen reuzengrooten Voogel was’."

Vrienden, voorwaar, wij treffen het.

dv 21/07/2006 14:55

Imbroglio, te lezen bij aanhoudende hitte.

De vlakte op de xy-as, de z-waarden zijn verwaarloosbaar.

Het pad (dit wegeltje) doet zich voor als een rechte tussen het achterliggende A en het zich, naar u aanneemt, in de verte voor u bevindende B.

Een drietal graden rechts van B verheft zich een grillige berg.
De berg weet van geen wijken. Zo men hem al naderen kán, in het verloop van het bergbeeld is enig verschil onmerkbaar.

Het falen van het geheugen bij gebrek aan gebeurtenis.

U vermoedde het al: de blakende zon. Het blauw van de hemel is dreigend, er gaapt ruimte op u neder met een banaliteit die u enkel na het woord enkele malen bij uzelf herhaald te hebben 'buitenaards' kan noemen. Wedergeboorte van het buitenaardse.

Het zand is mul, het pad is ooit verhard door een fragiel soort kiezelslag, waardoor het nog wel enigszins beter begaanbaar is dan de open vlakte, maar de scherpte van het steengruis is verraderlijk.

Enige tijd geleden was er het restant van een door de bliksem getroffen boom. Van de stam stond nog iets overeind, takken en bladeren waren tot een rossige plek rond het zwarte uitsteeksel vergaan.

Als u zich de ogen sluit valt de zonnecirkel nagenoeg samen met die rossige plek.

Het pad lijnt zich af door een absoluut gebrek aan begroeing, daar waar de vlakte eromheen een minimale begroeing vertoont.

Soms: twee vogels, links, ter hoogte van de bergtop, die van elkaar wegvliegen, samenkomen, wegvliegen.

dv 19/07/2006 18:32-20:12

" Ok, thanks for the update, now could you please tell me what the bl** Madonna woman is doing here? "

The Cathedral-Mother, smelling like raindrops on concrete that's been scorched dry by extreme heat
for several days

*

*          *

 

kebab whart lack?
sunah kabbilah?

that One?

 

wa o sure good ol' ben
bones the binjan while
sam shits se mamah o yeah
so yeah your pants will continue

i guess to fail you midbar
a medabber of sorts (with either no
hasfan mi nafseka  no re on either)

(just keep banging it banging being
the purpose of banging as far as
bejin's concerned except that
sucha suggary combinatrix of
GNT will give you a shitload
of broken klippots in Java)

its all in what inn last u
oh hit the shit or as abe abu

told me once for innstrance he

heard dogs barking, people
shuvvin it in & a baby

warps, woofs the lebanon troops
woh how
of k emty char
now red Al earth

reel cryptki on the kalos, he?

untsoweiredly yeah i guess
it might interest it

suchi al' sjechina
& good ol' g*d lovin it

no fucking rachel though
untill you reach forty,
mind you.

ENIGE DEFINIETSELS

(zie ook http://www.vilt.net/nkdee/rodin2.jsp )

 

Bitput : zongebonden organogram dat met maximaal 3 wiekendes het niets doet voortschrijden binnen een gegeven bitputstraal rond het bitputmiddelpunt. De bitput fungeert binnen een kathedralig weefsel als afvoerpijp voor overtollige code. Kathedraalgebruikers worden verzocht hun code voor te sorteren en middels een fikse schreef van de bitputrand naar het bitputmiddelpunt weg te schrijven.

Afvalcode dient te worden gesorteerd in schrijfsels, piksels of rode kool. Vooral met rode kool moet je opletten want dat maakt de meest enerverende plekken op uw kleren.

Wiekende: voortschrijdende zone van het Grote Niets

organogram: schrijfsel dat middels vectoren op een 2-dimensionale grafiek kan worden geplet, maar toch geheel van natuurlijke
(lees kesselloos-kaballese, auto-magische) oorsprong is en derhalve op de meest onverwachte momenten vleselijk kan beginnen stinken.

schreef: gestileerd verprutsel van een aanzienlijke hoeveelheid vloeistof door een Authoring Process

verprutsel: moedwillige obfuscatie, dispersie of verfrommeling van Perfect Bruikbare Code.

Perfect Bruikbare Code: Alles wat meer dan 30 resultaten geeft bij een webzoekopdracht (versie 2.0 en hoger).
Een notoire en dus rijkelijk gecontesteerde schrijfselbeperking: alle PBC's zijn schrijfsels maar niet alle schrijfsels zijn PBC's

Plekken: PBC-verschrijving waarvan de oorzaak niet (langer) te beschrijfselen is.(Zie hiervoor later het problematische random-begrip in de kesselloose kabbala).

 

 
 

28.11.2016 22:06

Aanbevolen lectuur:

J.H. LAENEN, Joodse mystiek. Een inleiding, Kok/Lannoo 1998, ISBN 90-209-3525-9 biedt een helder historisch overzicht van de diverse strekkingen binnen de joodse Kabbala.

Bij De Sleghte, naast de dichtbundels, in de afdeling Waar Dumpen We In g*dsnaam Die Shit vind je momenteel voor een luttele 5 euro Lucht,Water Vuur. Kabbala: twee tractaten en een catechismus (Willem Zuidema ed.) met daarin een geannoteerde vertaling van de de Sefir Jetsira en een ondanks zijn titel ("Catechismus", 4 crows out loud) behoorlijk inforatief vraag-en antwoord spelletje dat je zo tussen de buurtkwisvragen kan schuiven

 

 

If you have the time, please place comments on the no comments place please
      STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs