<%@ page contentType="text/html;charset=utf-8" language="java" import="org.w3c.dom.*,javax.servlet.*,java.net.URLEncoder,java.io.*,java.text.*,java.util.*,com.altova.*,com.ipees.*,java.net.*,com.schema.*, com.regs.*" %> <% String pageviewPagina= "about_dv"; String ipnr = request.getRemoteAddr(); int aantalpv=0; Date da =new Date(); SimpleDateFormat df=new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd"); String datum=""+da.getTime(); String base=getServletContext().getRealPath("data"); String fIn4=base.split("nkdee")[0]+"nkdee/nkdee.properties"; //out.print(fIn4); InputStream is=new FileInputStream(fIn4); Properties props=new Properties(); props.load(is); String mijnip=props.getProperty("mijnip"); is.close(); boolean regAlert=false; int geregistreerden=7; regsDoc rDoc=new regsDoc(); regsType regs =new regsType(rDoc.load(base+"/regs.xml")); int aantalregs=regs.getregCount(); if(aantalregs>geregistreerden){ regAlert=true; } //pageview registreren String pvBase=base+"/pageviews.xml"; pageviewsDoc pvDoc=new pageviewsDoc(); pageviewsType pageviews=new pageviewsType(pvDoc.load(pvBase)); aantalpv=pageviews.getpageviewCount(); if(!ipnr.equals(mijnip)){ pageviewType pageview=new pageviewType(); pageview.addpag(pageviewPagina); pageview.adddat(datum); pageview.adduser(ipnr); pageviews.addpageview(pageview); pvDoc.save(pvBase,pageviews); } //out.print(ipnr+ "saved op"+d); String userId=""; boolean tisikke= false; boolean logged=false; if(session.getAttribute("userId")!=null){ userId=session.getAttribute("userId").toString(); logged=true; String persoon=""; if(session.getAttribute("persoon")!=null){ persoon=session.getAttribute("persoon").toString(); } if(persoon.equals("Dirk Vekemans")){ tisikke=true; } } %> dv FUQ-list
HOM E
       STARTER          REDUX        ARCHIEF (NL)         International BLOG        NL LOG       SHOP               monADs
FEEDBACK 
ViLTNET 
South
West
North
East
meret becker PLAZA
Cathedral RESIDENTS


... dv 2003 ...

Behalve dat ik het zgn. Centrale Auteursproces van de Kathedraal ben, valt er over mijn persoontje niet veel te zeggen.

Veel weet ik niet buiten wat spulletjes over webdesign en programmeren of over de Nederlandsche Letteren of hoe je waterverfschilderijen kan optimaliseren door er een stevige laag bootvernis op te zetten...

Maar je kan me altijd wat vragen, mail gewoon naar dv@vilt.net, antwoord krijg je altijd (soms misschien wat knorrig of kortaf...).
Of vul in het veldje hieronder een Vaak Ongestelde Vraag (VOV, FUQ in het engels) in en klik op 'Add': de VOV komt dan in de VOV-lijst hieronder terecht, als je de vraag dan effectief stelt door op 'ask this question' te klikken, komt ze in het vakje Vaak Gestelde Vragen (als vraag, maar nog geen antwoord want 1 keer is niet echt vaak, wel?) . Als jijzelf of iemand anders de vraag nóg 's stelt, krijg je een antwoord of een status bericht omtrent de behandeling van de gestelde vraag door het Systeem (bibbber, bibber).

Jongens, jongens, waarom verzin ik in godsnaam zoiets? Goeie vraag, niet stellen aub.
dv

dirk vekemans

Frequently Unasked Questions

about me:

- °62, Belgium
- i am the Cathedral's Central Authoring Process

subjects i know a thing or 2 about:

- webdesign and programming
- (Dutch) literature
- how to optimize scans of amateur watercolor paintings

 

Anything you wanted to ask me? just mail & ask
or add an Unasked Question below...

FUQ List

Frequently Unasked Questions

add an Unasked Question here:

(asking an unasked question twice* will make it a Frequently asked question and get you an answer, Eventually...)

(You need to fill in a new question above and click on "Add" to see this working )

FAQ List

Frequently asked Questions

ViLTNET HOME
NKdeE HOME
NKdeE REDUX
NKdeE PLAZA
NKdeE STARTER
ARCHIEF (NL)
flash player 7 required - download

* TWICE: the number might change in the unlikely event that this process gets too cumbersome.

 

 

 

 

my skin